Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA, nr BZP-WPP-2374-2-42/043-BAF-PN-SJ/2017

Instalacja obejmowała łącznie 2760 linii miedzianych klasy Ea/kat. 6a 10 GbE na kablu kat.7a 1200 MHz, sieć szkieletową na 320 włókien światłowodowych jednomodowych OS2 i wielomodowych OM4 oraz zabudowę szafową punktów dystrybucyjnych i serwerowni. Wszystkie tory zostały przebadane, pomiary przekazane do TKM, a całość instalacji została objęta 25-letnim programem gwarancyjnym wiążącym bezpośrednio TKM i Ministerstwo. Warto podkreślić, że braliśmy udział w projektowaniu, konsultacjach z Inwestorem, dostawie i nadzorach w trakcie wykonania inwestycji.

 

28 listopada 2018

Copyright 2017 | Created with WebWave